Συγχώνευση τμηματικών Kαταβολών Eπιχορήγησης Eπενδυτικών Σχεδίων των Αναπτυξιακών Νόμων Ν.3908/2011 και Ν.3299/2004

Το Υπουργείο Οικονομίας και Αναπτυξης εξέδωσε απόφαση σε ΦΕΚ,  με την οποία συγχωνεύονται η 3η, 4η, 5η, 6η και 7η δόση της επιχορήγησης των εγκεκριμένων Επενδυτικών σχεδίων, που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των επενδυτικών νόμων Ν.3908/2011 και Ν.3299/2004, για τα οποία έχει εκδοθεί ή είναι υπό έκδοση  απόφαση ολοκλήρωσης και πιστοποίσης έναρξης και της παραγωγικής λειτουργίας τους.

Η συγχώνευση των δόσεων αφορά τα επενδυτικά σχέδια των φορέων, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης και υπολειπόμενου ποσού της ενίσχυσης.

Η συγχώνευση των δόσεων έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων στα οποία έχουν ήδη καταβληθεί ποσά επιχορήγησης, πέραν των τριών (3) προβλεπόμενων με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας δόσεων.

Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Ανακοινώσεις Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

Με την παρούσα ανακοίνωση σας ενημερώνουμε πως αναρτήθηκαν τα πρώτα σε σειρά αποτελέσματα για τις Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων των 2 ακόλουθων Κρατικών Ενισχύσεων.

Πατείστε στα παρακάτω links για να δείτε τα αποτελέσματα:

  1. «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
  2. «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Δημοσίευση της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

Το Υπουργείο Οικονομίας και Αναπτυξης ανακοίνωσε την προκύρηξη της δράσης «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό». Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού έως €100.000. Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.  Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 08/01/2018 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 50.000.000 €.

  • Για να δείτε την εξειδικευμένη ενημέρωση της ENERGY FINANCIAL GROUP, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε εδώ.

Online εφαρμογή Πιστοποίησης Τουριστικού Καταλύματος

Η Energy Financial Group ανακοινώνει την νέα της υπηρεσία για την άμεση online εφαρμογή της Κατάταξης της Μονάδας σας.

Μπορείτε τώρα να προχωρήσετε άμεσα στην Πιστοποίηση της Κατάταξης της Μονάδας σας σε 5 απλά βήματα.

Μπορείτε τώρα να γνωρίζετε μέσα από την εφαρμογή της Energy Financial Group εκ των προτέρων το κόστος της Πιστοποίησης της Κατάταξης  της Μονάδας σας.

Με 5 απλά βήματα μπορείτε να κάνετε Book την Κατάταξη της Μονάδας σας και πιστοποιημένοι αξιολογητές να σας επισκεφθούν στον χώρο σας ώστε να ολοκληρωθεί άμεσα η Κατάταξη της Μονάδας σας.

Η Energy Financial Group ακολουθώντας πάντα  τεχνολογίες αιχμής, είναι στο πλευρό του Ξενοδόχου, καινοτομώντας και απλοποιώντας την υποχρεωτική διαδικασία της Κατάταξης ενός Τουριστικού Καταλύματος.

Πατήστε εδώ και κάντε reserve την κατάταξη σας άμεσα.

Νέα Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας

O ΟΑΕΔ ανακοίνωσε την προκήρυξη 2 Δράσεων για την «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων για την δημιουργία Νέων Θέσων Εργασίας» με συνολικό προϋπολογισμό 234 εκατ. ευρώ. Οι Δράσεις στοχεύουν στην ενίσχυση των επιχειρήσεων και την μείωση της ανεργείας. Για να δείτε τις εξειδικευμένες ενημερώσεις της ENERGY FINANCIAL GROUP, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε παρακάτω:

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

  • Για να δείτε την εξειδικευμένη ενημέρωση της ENERGY FINANCIAL GROUP, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε εδώ.
  • Για την αναλυτική προκήρυξη της δράσης πατήστε εδώ.

Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων του Τομέα Υπηρεσιών (Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση & Ιδιωτικής Εκπαίδευσης)

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την Δράση «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΣΤΙΑΣΗ & ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)» με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Λιανικού Εμπορίου, της Εστίασης και της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, μέσω της χρηματοδότησης για την αναβάθμιση αυτών. Για να δείτε την εξειδικευμένη ενημέρωση της ENERGY FINANCIAL GROUP, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε εδώ.

Επενδύσεις σε Ελληνικές Ξενοδοχειακές Μονάδες

Τα τελευταία χρόνια ο Ξενοδοχειακός Κλάδος στην Ελλάδα παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανάπτυξη, προσελκύοντας εγχώριους αλλά και ξένους επενδυτές. Ως αποτέλεσμα του έντονου ενδιαφέροντος, προβλέπεται σημαντική ανάπτυξη του Κλάδου έως και το 2020, ο οποίος σύμφωνα με εκτιμήσεις θα αγγίξει τα 14 δις €. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Βασικά Φορολογικά Σημεία που ενδιαφέρουν έναν υποψήφιο επενδυτή ανατρέξτε εδώ.

Προδημοσίευση πρόσκλησης για τα «Σχέδια Βελτίωσης» προϋπολογισμού 256 εκατ. Ευρώ

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ανάρτησε την προδημοσίευση της πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης που αφορά στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 256 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι μπορεί να είναι οι ενεργοί γεωργοί, φυσικά πρόσωπα, ενήλικες έως 60 ετών και νομικά πρόσωπα οι οποίοι έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ κατά το 2017. Για να δείτε τις εξειδικευμένες ενημερώσεις της ENERGY FINANCIAL GROUP για την Δράση 4.1.1., παρακαλούμε όπως ανατρέξετε εδώ, ενώ για την Δράσης 4.1.3. παρακαλούμε όπως ανατρέξετε εδώ.

Προκηρύχτηκε ο Β’ Κύκλος του Προγράμματος ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την προκήρυξη του Β’ κύκλου της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ. Η Δράση αποτελεί τη συνέχεια του Α’ κύκλου και στοχεύει στην ενίσχυση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το επιστημονικό τους αντικείμενο. Στον Β ‘κύκλο οι ωφελούμενοι διευρύνονται καθώς εκτός από αυτοαπασχολούμενους και ανέργους θα μπορούν να συμμετάσχουν και μισθωτοί πτυχιούχοι. Για να δείτε την εξειδικευμένη ενημέρωση της ENERGYFINANCIAL GROUPπαρακαλούμε όπως ανατρέξετε εδώ.