Νέο Πρόγραμμα: Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων ΜμΕ πληττόμενων απo τον COVID-19

Σύμφωνα με νέα Υπουργική Απόφαση (Αριθ. 37674/2020-ΦΕΚ 1291/Β/10-4-2020), δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19.

Πατήστε εδώ ως προς την ενημέρωσή σας.

UPDATE: ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 12,2 δισ. €

 1. ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δημιουργήθηκε διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας υποβάλλονται τα αιτήματα χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής, η οποία είναι επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει, σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Είναι μια μορφή Χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομικών απευθείας στις επιχειρήσεις, τα οποία θα πρέπει να εξοφληθούν εντός πενταετίας, με περίοδο χάριτος ενός έτους και χαμηλό επιτόκιο.
 • Ανάλογα με την πορεία της επιχείρησης, δίνεται η δυνατότητα μερικής επιστροφής του δανείου.
 • Η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών είναι η Τρίτη 21 Απριλίου 2020

Πατήστε εδώ, για την ενημέρωσή σας ως προς την Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

 2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Έως 10 δισ. ρευστότητα με τα δάνεια που θα χορηγηθούν με Κρατικές Εγγυήσεις, 1,2 δισ. προσφέρονται για επιδότηση Τόκων και 1 δισ. ως Επιστρεπτέα Προκαταβολή. Ειδικότερα και σύμφωνα με τις έως σήμερα εξαγγελίες:
 • Η επιδότηση στους τόκους δανείων θα δοθεί σε όλες τις επιχειρήσεις που Πλήττονται από την Πανδημία και, κατόπιν επικοινωνίας με την Τράπεζά τους, θα ενταχθούν στο μέτρο της προσωρινής αναστολής στις πληρωμές για το κεφάλαιο των δανείων τους (χρεολύσια).
 • Το Δημόσιο θα εγγυάται κατά 80% κάθε νέο δάνειο, με το Πιστωτικό Ίδρυμα να εκτίθεται σε κίνδυνο μόνο για το 20%. Τα δάνεια αυτής της κατηγορίας, θα έχουν ως βασική διαφορά σε σχέση με τα κανονικά δάνεια,  το γεγονός ότι δεν θα απαιτούνται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα εξασφαλίσεις.
 • Το ποσό της χρηματοδότησης που θα παίρνει κάθε επιχείρηση θα προσδιορίζεται με βάση το μισθολογικό κόστος και τον κύκλο εργασιών και δεν θα πρέπει να ξεπερνά:
  • Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων για το 2019. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση Ετήσιο Μισθολογικό Κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας της.
  • Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019.
 • Τα δάνεια θα έχουν μέγιστη διάρκεια πέντε ετών, ενώ για τα δάνεια με διάρκεια μέχρι τρία έτη θα δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να πληρώνουν μόνο τόκο και να εξοφλούν το κεφάλαιο στη λήξη του δανείου (Balloon Payment).

Νέα Υπηρεσία λόγω COVID-19: Απομακρυσμένη Πιστοποίηση μέσω Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Μηχανικού

Η Εταιρεία μας σας ενημερώνει αναφορικά με την ηλεκτρονική διαδικασία της Απομακρυσμένης Πιστοποίησης, παρέχοντας το Σύνολο των Υπηρεσιών της (σχετικά με Πιστοποιήσεις και Επιτηρήσεις όλων των Προτύπων της Οικογένειας ISO και λοιπών άλλων Προτύπων π.χ BRC, IFS) απομακρυσμένα, αξιοποιώντας στο έπακρο τον συνδυασμό Οπτικού και απομακρυσμένου Σχεδιαστικού Υλικού.

Πατήστε εδώ για την περαιτέρω ενημέρωσή σας.

Global World & Greek brief Macroeconomic Review April – May – June 2020

H Energy Financial Group με την παρούσα δημοσίευση σας ανακοινώνει την αντίληψη της για τα Ελληνικά και Διεθνή Mακροοικονομικά Mεγέθη του επόμενου 3μήνου.

Για να κατεβάσετε το Global Economy Review που αφορά στους μήνες Απρίλιο 2020 έως και Ιούνιο 2020 πατήστε εδώ.

Εργαζόμαστε απομακρυσμένα στο σπίτι #staysafe

Καθώς προσπαθούμε καθημερινά ως Κοινότητα, ώστε να προετοιμαστούμε για τον αντίκτυπο του COVID-19, με το παρόν θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας, τον τρόπο με τον οποίο η Energy Financial Group αντιμετωπίζει την τρέχουσα κατάσταση και τα προληπτικά βήματα που κάνουμε, για να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις στην πραγματοποίηση της αποστολής μας.

Η ασφάλεια των Εργαζομένων, της Κοινότητας και των Πελατών μας είναι το κύριο μέλημά μας. Εργαζόμαστε απομακρυσμένα στο σπίτι, για να εξασφαλίσουμε ότι θα καταφέρουμε να περάσουμε με ασφάλεια την κατάσταση αυτή, συνεχίζοντας να εξυπηρετούμε αποτελεσματικά την Κοινότητα και τους Πελάτες μας.

Παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για οτιδήποτε χρειαστείτε.

Με μια ματιά..

News Alert: Νέα Μέτρα για την πανδημία του κορονοϊού

Ανακοινώθηκαν την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020, τα νέα μέτρα από τους υπουργούς Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, και Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, που πλήττονται ιδιαίτερα από την πανδημία του κορονοϊού.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα μέτρα.

Απλοποιούνται οι διαδικασίες σε 12 Προσκλήσεις του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Στις 20/2/2020 ανακοινώθηκαν δώδεκα υπουργικές αποφάσεις για την απλοποίηση των ισάριθμων Προσκλήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Με τις αποφάσεις αυτές υλοποιείται μια πρώτη, σημαντική δέσμη μέτρων για όλες τις προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί έως σήμερα (σε υλοποίηση) με στόχο να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να επισπευθεί η απορρόφηση του Προγράμματος.

Δείτε εδώ συνοπτικά τις σημαντικότερες αλλαγές.

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για τα Καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

Από την Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ανακοινώνεται ότι λόγω του συνεχιζόμενου αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020.

Παράταση στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων στα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Λόγω πολύ αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποφάσισε την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019, να δώσει παράταση στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Nόμου 4399/2016 μέχρι:

-15 Ιανουαρίου 2020 για τη «Γενική Επιχειρηματικότητα» και την «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

-και 28 Φεβρουαρίου 2020 για τις «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού».

Παράταση Ισχύος των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) των Τουριστικών Μονάδων

Νέα προθεσμία Κατάταξης Ξενοδοχείων και Camping. Εάν το Πιστοποιητικό Κατάταξης εκδοθεί έως 31.12.2020, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη, ενώ εάν εκδοθεί από 1.1.2021 έως 31.12.2021, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη. Για τα καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη του.

Πατήστε εδώ για την περαιτέρω ενημέρωσή σας.