«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» Μεσαίων Επιχειρήσεων | ΕΣΠΑ 2014-2020

Το Πρόγραμμα «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΣΠΑ 2014-2020 παραμένει ανοιχτό προς Υποβολές Επενδυτικών Σχεδίων

Η συγκεκριμένη δράση προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, αφορά επενδύσεις στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης. Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων έχει ορισθεί η 27 Ιουνίου, τα επενδυτικά σχέδια μπορεί να είναι από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ ενώ επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις που πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας και δραστηριοποιούνται στους εξής κλάδους (κατά προτεραιότητα): αγροδιατροφή / βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και Δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ), περιβάλλον, τουρισμός, τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, υγεία και υλικά – κατασκευές.

  • Για να δείτε την εξειδικευμένη ενημέρωση της ENERGY FINANCIAL GROUP, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε εδώ

ΕΣΠΑ 2014 – 2020: Νέες ημερομηνίες υποβολών του Προγράμματος «Εργαλειοθήκη»

Σας ενημερώνουμε ότι οι ημερομηνίες Υποβολών του Προγράμματος «Εργαλειοθήκη» έχουν αλλάξει κατόπιν της από 05/02/2019 Τροποποίησης

  • Η νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής Υποβολής για το Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας – Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» ορίζεται η 20-02-2019 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας αναφορικά με την εν λόγω τροποποίηση πατήστε εδώ.
  • Η νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής Υποβολής για το Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας – Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» ορίζεται η 27-02-2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 09-05-2019. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας αναφορικά με την τροποποίηση πατήστε εδώ.

Ίδρυση και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων Μεταποίησης και Τουρισμού | ΕΣΠΑ 2014-2020

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις αποκλειστικά της Κεντρικής Μακεδονίας και στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 52.000.000 €.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 100.000,00 € – 600.000,00 €. Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης είναι έως 45% Δημόσια Επιχορήγηση και τουλάχιστον 55% Ιδιωτική συμμετοχή, αντίστοιχα.

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται από 12.03.2019 έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 14.06.2019 ώρα 14:00.

Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας από την ENERGY FINACIAL GROUP πατήστε εδώ

Global World & Greek brief Macroeconomic Review April – May – June 2019

H Energy Financial Group με την παρούσα δημοσίευση σας ανακοινώνει την αντίληψη της για τα Ελληνικά και Διεθνή Mακροοικονομικά Mεγέθη του επόμενου 3μήνου.

Για να κατεβάσετε το Global Economy Review που αφορά στους μήνες Απρίλιο 2019 έως και Ιούνιο 2019 πατήστε εδώ.

Έναρξη Δράσης Δανειοδοτήσεων «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ»

Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) ανακοινώνει την έναρξη της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) συνολικού κεφαλαίου χορηγήσεων 915 εκ. ευρώ

Στόχος της νέας χρηματοδοτικής δράσης, είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, καθώς και η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας της χώρας.

Ως προς την περαιτέρω ενημέρωσή σας πατήστε εδώ

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» | ΕΣΠΑ 2014-2020

Έναρξη β’ κύκλου

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Για να είναι επιλέξιμα τα Επενδυτικά Σχέδια θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τέσσερις (4) κατηγορίες παρεμβάσεων (Πράξεων):

  1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
  2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
  3.  Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
  4. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Ως προς την περαιτέρω ενημέρωσή σας πατήστε εδώ

Παρουσία της Εταιρείας μας στη Διεθνή Έκθεση KEM Franchise

Η Energy Financial Group έχει την τιμή να συμμετέχει στην έκθεση Franchise που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα απο 15 έως 18 Μαρτίου 2019 στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο MEC Παιανίας (Λεωφόρος Λαρίου 301).

Η Διεθνής έκθεση KEM franchise είναι το μοναδικό επιχειρηματικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας και όπως κάθε χρόνο θα συγκεντρώσει τα μεγαλύτερα ονόματα γνωστών αλυσίδων από τον κλάδο του Franchise.

Θα μας βρείτε στο περίπτερο 61, ώστε να συζητήσουμε και να σας λύσουμε τυχόν απορίες σας, αναφορικά με τη λειτουργία των Franchise.

Οδηγίες για MEC Εκθεσιακό Κέντρο

Το Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο (MEC) βρίσκεται στη Λεωφόρο Λαυρίου 301, στην Παιανία Αττικής.
Είναι άμεσα προσβάσιμο τόσο μέσω της Λεωφόρου Λαυρίου ( αριθμ. 301 ), όσο και μέσω της Αττικής οδού ( Έξοδος 17 – Κάντζα ).
Παρέχεται δωρεάν SHUTTLE BUS από το ΜΕΤΡΟ Δουκίσης Πλακεντίας ανά μισή ώρα.

Δρομολόγια SHUTTLE BUS.

Global World & Greek brief Macroeconomic Review January – February – March 2019

H Energy Financial Group με την παρούσα δημοσίευση σας ανακοινώνει την αντίληψή της για τα Ελληνικά και Διεθνή Mακροοικονομικά Mεγέθη του πρώτου 3μήνου για το 2019.

Για να κατεβάσετε το Global Economy Review που αφορά στους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο – Μάρτιο 2019 πατήστε εδώ.

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών με βάση το Νέο Νόμο 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»

Η διαδικασία Υποβολής, Ελέγχου και Έκδοσης Αδειών εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, καθώς και της γνωστοποίησης εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών βάσει του Νέου Νόμου 4495/2017 έχει αλλάξει.
Πατήστε εδώ για την περαιτέρω ενημέρωση σας.

Παράταση για Ειδικό Σήμα Λειτουργίας & Τροποποίηση τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών.

Μέχρι 31-10-2019 όλα τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 216/2015 όπως τροποποιείται με την 17352/2018. Πατήστε εδώ για την περαιτέρω ενημέρωσή σας.