Health First – Σχέδιο Δράσης και Πιστοποιητικό

Ανακοινώθηκαν τα αναθεωρημένα Υγειονομικά Πρωτόκολλα που θα ισχύσουν φέτος για την επαναλειτουργία των Τουριστικών Καταλυμάτων.

Οι Προδιαγραφές αυτές αφορούν όλα τα Καταλύματα ανεξαρτήτως Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών, Κατάταξης, Είδους και Διάρκειας Λειτουργίας.

Κάθε Τουριστικό Κατάλυμα θα πρέπει να καταρτίσει Σχέδιο Δράσης σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Τουρισμού.

Για την εξειδικευμένη ενημερωτική επιστολή της Energy Financial Group πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης CLLD – LEADER

«Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» στην περιοχή της Βορείας Πελοποννήσου

Ενίσχυση υφιστάμενων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος CLLD–LEADER Βόρειας Πελοποννήσου.

Με την παρούσα δράση, δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

 

Για να δείτε την εξειδικευμένη ενημέρωση του προγράμματος από την Energy Financial Group πατήστε εδώ.

 

Global World & Greek brief Macroeconomic Review April – May – June 2021

H Energy Financial Group με την παρούσα δημοσίευση σας, με νέα ανάλυση, σας ανακοινώνει την αντίληψη της για τα Ελληνικά και Διεθνή Mακροοικονομικά Mεγέθη του επόμενου 3μήνου.

Για να κατεβάσετε το Global Economy Review που αφορά στους μήνες Μάιο 2021 έως και Ιούνιο 2021 πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση έναρξης υποβολών ΣΤ’ Κύκλου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την έναρξη υποβολών επενδυτικών σχεδίων στο ΣΤ’ Κύκλο Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 , στα πλαίσια του καθεστώτος «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και του καθεστώτος ενίσχυσης “Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων”.

Με τη «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, στον οποίο μπορεί να υπαχθεί μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων από το σύνολο των επιλέξιμων νομικών προσώπων αξιοποιώντας, υπό προϋποθέσεις, διάφορα είδη ενισχύσεων.

Με τον ΣΤ’ Κύκλο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου προβλέπονται ενισχύσεις έως 55% ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 10.000.000 €. Το υπόλοιπο μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή και από συνδυασμό των δύο.

Λήξη υποβολών την 31 Μαρτίου 2021

Για να δείτε την Εξειδικευμένη Ενημέρωση της Energy Financial Group για το καθεστώς της “Γενικής Επιχειρηματικότητας” πατήστε εδώ.

Για να δείτε την Εξειδικευμένη Ενημέρωση της Energy Financial Group για το καθεστώς των “Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” πατήστε εδώ.

ΝΕΑ Ενίσχυση Λόγω COVID-19 – Μη Επιστρεπτέα Επιχορήγηση

Η Energy Financial Group με την παρούσα συνοπτική ενημέρωση σας ενημερώνει για τo NEO πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω του COVID-19 και αφορά ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ επιχορήγηση. 

Για την εξειδικευμένη ενημέρωση της Energy Financial Group πατήστε εδώ.

Για την άμεση υποβολή αιτήματος και την ταχεία την ταχεία συμμετοχή σας στη δράση πατήστε στην νέα εξειδικευμένη ιστοσελίδα μας  (οδηγό) GetEspa.gr

ΕΣΠΑ 2014 – 2020: Ενημέρωση του Προγράμματος “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας”

Ως τελική ημερομηνία υποβολών του Προγράμματος “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας – Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” ορίζεται η 31/01/2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας αναφορικά με την εν λόγω τροποποίηση πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση νέου προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ»

Tο νέο πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

 

Για να δείτε την εξειδικευμένη ενημέρωση του προγράμματος από την Energy Financial Group πατήστε εδώ.

 

Global World & Greek brief Macroeconomic Review October – November – December 2020

H Energy Financial Group με την παρούσα δημοσίευση σας, με νέα ανάλυση, σας ανακοινώνει την αντίληψη της για τα Ελληνικά και Διεθνή Mακροοικονομικά Mεγέθη του επόμενου 3μήνου.

Για να κατεβάσετε το Global Economy Review που αφορά στους μήνες Οκτώβριο 2020 έως και Δεκέμβριο 2020 πατήστε εδώ και για την Αγγλική Έκδοση εδώ.

ΟΑΕΔ – Ανοιχτά Επιδοτούμενα Προγράμματα Πρόσληψης Προσωπικού

Η Energy Financial Group με την παρούσα συνοπτική ενημέρωση σας ενημερώνει για τα τρέχοντα ανοιχτά προγράμματα επιδότησης εργασίας του ΟΑΕΔ. 

Για την εξειδικευμένη ενημέρωση της Energy Financial Group πατήστε εδώ.

Ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση

Με τις διατάξεις του νέου σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις Ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση και του οργανωμένους υποδοχείς, επιδιώκονται ο σταδιακός περιορισμός της δόμησης σε περιοχές, για τις οποίες δεν υπάρχει καμιάς μορφής σχεδιασμός και η παροχή κινήτρων για τη συγκέντρωση περιβαλλοντικών οχληρών δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς.

 

Για την εξειδικευμένη ενημέρωση της Energy Financial Group πατήστε ΕΔΩ.