ΝΕΑ Προθεσμία λήξης υποβολών στον Αναπτυξιακό Νόμο

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε την προθεσμία λήξης υποβολών επενδυτικών σχεδίων στο Δ’ Κύκλο Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 , στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων».

Σας ενημερώνουμε ότι η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/16 που εκπνέει την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2020 δεν θα παραταθεί.

Για την εξειδικευμένη ενημέρωση της Energy Financial Group για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» πατήστε εδώ.

Για την εξειδικευμένη ενημέρωση της Energy Financial Group για το καθεστώς «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» πατήστε εδώ.

Global World & Greek brief Macroeconomic Review July – August – September 2020

H Energy Financial Group με την παρούσα δημοσίευση σας, με νέα ανάλυση, σας ανακοινώνει την αντίληψη της για τα Ελληνικά και Διεθνή Mακροοικονομικά Mεγέθη του επόμενου 3μήνου.

Για να κατεβάσετε το Global Economy Review που αφορά στους μήνες Ιούλιο 2020 έως και Αύγουστο 2020 πατήστε εδώ και για την Αγγλική Έκδοση εδώ.

Προθεσμία λήξης υποβολών Επενδυτικών Projects υπαγόμενα στον Αναπτυξιακό Νόμο

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε την προθεσμία λήξης υποβολών επενδυτικών σχεδίων στο Δ’ Κύκλο Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 , στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων».

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/16 που εκπνέει την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020
δεν θα παραταθεί.

Θα ακολουθήσει την 1 Αυγούστου νέα προκήρυξη των δύο καθεστώτων με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Ολοκληρωμένος Έλεγχος Αναπτυξιακών Νόμων

Η ομάδα της Energy Financial Group, έχοντας Διαχειριστεί και Ολοκληρώσει αξιοσημείωτο αριθμό Επενδυτικών Σχεδίων που έχουν υποβληθεί ή / και υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις των ν.3299/2004, ν.3908/2011 και ν.4399/2016

Διαθέτει: Όλο το φάσμα των Εμπειρογνωμόνων ( Ειδικότητα Πολιτικού Μηχ/κού , Μηχανολόγου Μηχ/κού, Μηχ/κού Εκτιμητή, Ενεργειακού Μηχ/κού, Υγιειoνολόγου, Λογιστή Α΄ κλπ) που απαιτούνται για την εκπόνηση των απαραίτητων Βεβαιώσεων Υλοποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου καθώς και

Συνεργάζεται: Με Ορκωτούς Ελεγκτές / Λογιστές ή Ελεγκτικές Εταιρείες, που είναι εγγεγραμμένοι στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του 4449/2017

Διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την Ομαλή και Έγκαιρη Ολοκλήρωση και Εκταμίευση των επιχορηγούμενων Επενδυτικών Σχεδίων.

Για να δείτε την Εξειδικευμένη Ενημέρωση της Energy Financial Group πατήστε εδώ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΤΕΑ

Ξεκίνησε την Τετάρτη 3 Ιουνίου η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020).

Πατήστε εδώ ως προς την ενημέρωσή σας.

Ανακοίνωση έναρξης υποβολών Δ’ Κύκλου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 (ΚΑΘΕΣΤΩΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»)

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την έναρξη υποβολών επενδυτικών σχεδίων στο Δ’ Κύκλο Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 , στα πλαίσια του καθεστώτος “ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”.

Με τη «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, στον οποίο μπορεί να υπαχθεί μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων από το σύνολο των επιλέξιμων νομικών προσώπων αξιοποιώντας, υπό προϋποθέσεις, διάφορα είδη ενισχύσεων.

Με τον Δ’ Κύκλο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου προβλέπονται ενισχύσεις έως 55% ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000 €. Το υπόλοιπο μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή και από συνδυασμό των δύο.

Για να δείτε τη σχετική Ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Για να δείτε την Εξειδικευμένη Ενημέρωση της Energy Financial Group πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση έναρξης υποβολών Β’ Κύκλου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 (ΚΑΘΕΣΤΩΣ «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»)

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την έναρξη υποβολών επενδυτικών σχεδίων στο Β’ Κύκλο Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 , στα πλαίσια του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων».

Το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/16 δίνει τη δυνατότητα τόσο σε υφιστάμενες, όσο και νεοσύστατες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού, της μεταποίησης και της πρωτογενούς παραγωγής, να υλοποιήσουν επενδυτικές πρωτοβουλίες ίδρυσης, επέκτασης ή εκσυγχρονισμού Tουριστικών Mονάδων, κερδίζοντας επιδότηση μέχρι και 3 Eκ. Ευρώ.

Για να δείτε τη σχετική Ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Για να δείτε την Εξειδικευμένη Ενημέρωση της Energy Financial Group πατήστε εδώ.

UPDATE: ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Κεφάλαιο κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τίθεται ξανά σε λειτουργία από την 20/5/2020 προς όφελος των πληττομένων από την πανδημία Covid-19 επιχειρήσεων, το νέο Υποπρόγραμμα της Δράσης Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ.

Πατήστε εδώ ως προς την ενημέρωσή σας.

UPDATE: Global World & Greek brief Macroeconomic Review April – May – June 2020

H Energy Financial Group με την παρούσα δημοσίευση σας, με νέα ανάλυση, σας ανακοινώνει την αντίληψη της για τα Ελληνικά και Διεθνή Mακροοικονομικά Mεγέθη του επόμενου 3μήνου.

Για να κατεβάσετε το Global Economy Review που αφορά στους μήνες Απρίλιο 2020 έως και Ιούνιο 2020 πατήστε εδώ.

ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Κεφάλαιο κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19

Σε συνέχεια των κυβερνητικών πρωτοβουλιών και στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τίθεται σε λειτουργία από την 28/4/2020 προς όφελος των πληττομένων από την πανδημία Covid-19 επιχειρήσεων, το νέο Υποπρόγραμμα της Δράσης Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ.

Πατήστε εδώ ως προς την ενημέρωσή σας.