Ανακοίνωση έναρξης υποβολών ΣΤ’ Κύκλου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την έναρξη υποβολών επενδυτικών σχεδίων στο ΣΤ’ Κύκλο Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 , στα πλαίσια του καθεστώτος «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και του καθεστώτος ενίσχυσης “Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων”.

Με τη «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, στον οποίο μπορεί να υπαχθεί μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων από το σύνολο των επιλέξιμων νομικών προσώπων αξιοποιώντας, υπό προϋποθέσεις, διάφορα είδη ενισχύσεων.

Με τον ΣΤ’ Κύκλο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου προβλέπονται ενισχύσεις έως 55% ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 10.000.000 €. Το υπόλοιπο μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή και από συνδυασμό των δύο.

Λήξη υποβολών την 31 Μαρτίου 2021

Για να δείτε την Εξειδικευμένη Ενημέρωση της Energy Financial Group για το καθεστώς της “Γενικής Επιχειρηματικότητας” πατήστε εδώ.

Για να δείτε την Εξειδικευμένη Ενημέρωση της Energy Financial Group για το καθεστώς των “Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” πατήστε εδώ.