Ανακοίνωση έναρξης υποβολών Β’ Κύκλου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 (Γενική Επιχειρηματικότητα)

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσίευσε σε ΦΕΚ, με το οποίο ανακοινώνεται η έναρξη υποβολών επενδυτικών σχεδίων στο Β’ Κύκλο Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 , στα πλαίσια του καθεστώτος “Γενική Επιχειρηματικότητα”.

Με την «Γενική Επιχειρηματικότητα» που αποτελεί το βασικό πυλώνα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, στον οποίο μπορεί να υπαχθεί το σύνολο των επιλέξιμων νομικών προσώπων αξιοποιώντας, υπό προϋποθέσεις, όλα τα είδη ενισχύσεων για υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

Με τον Β’ Κύκλο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου προβλέπονται ενισχύσεις έως 55% ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Ο προϋπολογισμός για το 2017 πρόκειται να είναι 390.000.000€ για το καθεστώς της «Γενικής επιχειρηματικότητας» και τα 750.000.000€ συνολικά.

Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Για να δείτε την Εξειδικευμένη Ενημέρωση της Energy Financial Group πατήστε εδώ.

 

Συγχώνευση τμηματικών Kαταβολών Eπιχορήγησης Eπενδυτικών Σχεδίων των Αναπτυξιακών Νόμων Ν.3908/2011 και Ν.3299/2004

Το Υπουργείο Οικονομίας και Αναπτυξης εξέδωσε απόφαση σε ΦΕΚ,  με την οποία συγχωνεύονται η 3η, 4η, 5η, 6η και 7η δόση της επιχορήγησης των εγκεκριμένων Επενδυτικών σχεδίων, που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των επενδυτικών νόμων Ν.3908/2011 και Ν.3299/2004, για τα οποία έχει εκδοθεί ή είναι υπό έκδοση  απόφαση ολοκλήρωσης και πιστοποίσης έναρξης και της παραγωγικής λειτουργίας τους.

Η συγχώνευση των δόσεων αφορά τα επενδυτικά σχέδια των φορέων, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης και υπολειπόμενου ποσού της ενίσχυσης.

Η συγχώνευση των δόσεων έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων στα οποία έχουν ήδη καταβληθεί ποσά επιχορήγησης, πέραν των τριών (3) προβλεπόμενων με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας δόσεων.

Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ.