Συγχώνευση τμηματικών Kαταβολών Eπιχορήγησης Eπενδυτικών Σχεδίων των Αναπτυξιακών Νόμων Ν.3908/2011 και Ν.3299/2004

Το Υπουργείο Οικονομίας και Αναπτυξης εξέδωσε απόφαση σε ΦΕΚ,  με την οποία συγχωνεύονται η 3η, 4η, 5η, 6η και 7η δόση της επιχορήγησης των εγκεκριμένων Επενδυτικών σχεδίων, που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των επενδυτικών νόμων Ν.3908/2011 και Ν.3299/2004, για τα οποία έχει εκδοθεί ή είναι υπό έκδοση  απόφαση ολοκλήρωσης και πιστοποίσης έναρξης και της παραγωγικής λειτουργίας τους.

Η συγχώνευση των δόσεων αφορά τα επενδυτικά σχέδια των φορέων, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης και υπολειπόμενου ποσού της ενίσχυσης.

Η συγχώνευση των δόσεων έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων στα οποία έχουν ήδη καταβληθεί ποσά επιχορήγησης, πέραν των τριών (3) προβλεπόμενων με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας δόσεων.

Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ.