UPDATE: ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 12,2 δισ. €

 1. ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δημιουργήθηκε διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας υποβάλλονται τα αιτήματα χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής, η οποία είναι επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει, σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Είναι μια μορφή Χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομικών απευθείας στις επιχειρήσεις, τα οποία θα πρέπει να εξοφληθούν εντός πενταετίας, με περίοδο χάριτος ενός έτους και χαμηλό επιτόκιο.
 • Ανάλογα με την πορεία της επιχείρησης, δίνεται η δυνατότητα μερικής επιστροφής του δανείου.
 • Η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών είναι η Τρίτη 21 Απριλίου 2020

Πατήστε εδώ, για την ενημέρωσή σας ως προς την Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

 2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Έως 10 δισ. ρευστότητα με τα δάνεια που θα χορηγηθούν με Κρατικές Εγγυήσεις, 1,2 δισ. προσφέρονται για επιδότηση Τόκων και 1 δισ. ως Επιστρεπτέα Προκαταβολή. Ειδικότερα και σύμφωνα με τις έως σήμερα εξαγγελίες:
 • Η επιδότηση στους τόκους δανείων θα δοθεί σε όλες τις επιχειρήσεις που Πλήττονται από την Πανδημία και, κατόπιν επικοινωνίας με την Τράπεζά τους, θα ενταχθούν στο μέτρο της προσωρινής αναστολής στις πληρωμές για το κεφάλαιο των δανείων τους (χρεολύσια).
 • Το Δημόσιο θα εγγυάται κατά 80% κάθε νέο δάνειο, με το Πιστωτικό Ίδρυμα να εκτίθεται σε κίνδυνο μόνο για το 20%. Τα δάνεια αυτής της κατηγορίας, θα έχουν ως βασική διαφορά σε σχέση με τα κανονικά δάνεια,  το γεγονός ότι δεν θα απαιτούνται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα εξασφαλίσεις.
 • Το ποσό της χρηματοδότησης που θα παίρνει κάθε επιχείρηση θα προσδιορίζεται με βάση το μισθολογικό κόστος και τον κύκλο εργασιών και δεν θα πρέπει να ξεπερνά:
  • Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων για το 2019. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση Ετήσιο Μισθολογικό Κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας της.
  • Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019.
 • Τα δάνεια θα έχουν μέγιστη διάρκεια πέντε ετών, ενώ για τα δάνεια με διάρκεια μέχρι τρία έτη θα δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να πληρώνουν μόνο τόκο και να εξοφλούν το κεφάλαιο στη λήξη του δανείου (Balloon Payment).

Νέα Υπηρεσία λόγω COVID-19: Απομακρυσμένη Πιστοποίηση μέσω Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Μηχανικού

Η Εταιρεία μας σας ενημερώνει αναφορικά με την ηλεκτρονική διαδικασία της Απομακρυσμένης Πιστοποίησης, παρέχοντας το Σύνολο των Υπηρεσιών της (σχετικά με Πιστοποιήσεις και Επιτηρήσεις όλων των Προτύπων της Οικογένειας ISO και λοιπών άλλων Προτύπων π.χ BRC, IFS) απομακρυσμένα, αξιοποιώντας στο έπακρο τον συνδυασμό Οπτικού και απομακρυσμένου Σχεδιαστικού Υλικού.

Πατήστε εδώ για την περαιτέρω ενημέρωσή σας.

Εργαζόμαστε απομακρυσμένα στο σπίτι #staysafe

Καθώς προσπαθούμε καθημερινά ως Κοινότητα, ώστε να προετοιμαστούμε για τον αντίκτυπο του COVID-19, με το παρόν θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας, τον τρόπο με τον οποίο η Energy Financial Group αντιμετωπίζει την τρέχουσα κατάσταση και τα προληπτικά βήματα που κάνουμε, για να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις στην πραγματοποίηση της αποστολής μας.

Η ασφάλεια των Εργαζομένων, της Κοινότητας και των Πελατών μας είναι το κύριο μέλημά μας. Εργαζόμαστε απομακρυσμένα στο σπίτι, για να εξασφαλίσουμε ότι θα καταφέρουμε να περάσουμε με ασφάλεια την κατάσταση αυτή, συνεχίζοντας να εξυπηρετούμε αποτελεσματικά την Κοινότητα και τους Πελάτες μας.

Παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για οτιδήποτε χρειαστείτε.

Με μια ματιά..

News Alert: Νέα Μέτρα για την πανδημία του κορονοϊού

Ανακοινώθηκαν την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020, τα νέα μέτρα από τους υπουργούς Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, και Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, που πλήττονται ιδιαίτερα από την πανδημία του κορονοϊού.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα μέτρα.

Παράταση Ισχύος των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) των Τουριστικών Μονάδων

Νέα προθεσμία Κατάταξης Ξενοδοχείων και Camping. Εάν το Πιστοποιητικό Κατάταξης εκδοθεί έως 31.12.2020, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη, ενώ εάν εκδοθεί από 1.1.2021 έως 31.12.2021, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη. Για τα καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη του.

Πατήστε εδώ για την περαιτέρω ενημέρωσή σας.

Νέα Υπηρεσία: Παροχή Σεμιναρίων Εκπαίδευσης Προσωπικού και χορήγηση Βεβαιώσεων

Η Εταιρεία μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει αναφορικά με την Παροχή Σεμιναρίων Εκπαίδευσης Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων / Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), σε Θέματα Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP), με σκοπό την χορήγηση αντίστοιχων Ατομικών Βεβαιώσεων Παρακολούθησης.

Το παρόν αποτελεί Νομοθετική Απαίτηση.

Πατήστε εδώ για την περαιτέρω ενημέρωσή σας.

 

Νέες θετικές αλλαγές στις Διατάξεις του ν. 4607/2019 που αφορούν τον Αιγιαλό και τη Ζώνη Παραλίας

Προωθούνται προς δημόσια διαβούλευση βελτιωτικές αλλαγές του νόμου 4607/2019, ο οποίος τροποποίησε σχεδόν όλα τα άρθρα του ν. 2971 / 2001 και ισχύει έως σήμερα, αναφορικά με τις διατάξεις για τον Αιγιαλό και την ζώνη Παραλίας.

Πατήστε εδώ για την περαιτέρω ενημέρωσή σας.

Παρουσία της Εταιρείας μας στη Διεθνή Έκθεση KEM Franchise

Η Energy Financial Group έχει την τιμή να συμμετέχει στην έκθεση Franchise που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα απο 15 έως 18 Μαρτίου 2019 στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο MEC Παιανίας (Λεωφόρος Λαρίου 301).

Η Διεθνής έκθεση KEM franchise είναι το μοναδικό επιχειρηματικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας και όπως κάθε χρόνο θα συγκεντρώσει τα μεγαλύτερα ονόματα γνωστών αλυσίδων από τον κλάδο του Franchise.

Θα μας βρείτε στο περίπτερο 61, ώστε να συζητήσουμε και να σας λύσουμε τυχόν απορίες σας, αναφορικά με τη λειτουργία των Franchise.

Οδηγίες για MEC Εκθεσιακό Κέντρο

Το Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο (MEC) βρίσκεται στη Λεωφόρο Λαυρίου 301, στην Παιανία Αττικής.
Είναι άμεσα προσβάσιμο τόσο μέσω της Λεωφόρου Λαυρίου ( αριθμ. 301 ), όσο και μέσω της Αττικής οδού ( Έξοδος 17 – Κάντζα ).
Παρέχεται δωρεάν SHUTTLE BUS από το ΜΕΤΡΟ Δουκίσης Πλακεντίας ανά μισή ώρα.

Δρομολόγια SHUTTLE BUS.

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών με βάση το Νέο Νόμο 4495/2017 “Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος”

Η διαδικασία Υποβολής, Ελέγχου και Έκδοσης Αδειών εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, καθώς και της γνωστοποίησης εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών βάσει του Νέου Νόμου 4495/2017 έχει αλλάξει.
Πατήστε εδώ για την περαιτέρω ενημέρωση σας.

Παράταση για Ειδικό Σήμα Λειτουργίας & Τροποποίηση τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών.

Μέχρι 31-10-2019 όλα τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 216/2015 όπως τροποποιείται με την 17352/2018. Πατήστε εδώ για την περαιτέρω ενημέρωσή σας.