Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων του Τομέα Υπηρεσιών (Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση & Ιδιωτικής Εκπαίδευσης)

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την Δράση «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΣΤΙΑΣΗ & ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)» με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Λιανικού Εμπορίου, της Εστίασης και της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, μέσω της χρηματοδότησης για την αναβάθμιση αυτών. Για να δείτε την εξειδικευμένη ενημέρωση της ENERGY FINANCIAL GROUP, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε εδώ.