Παράταση για Ειδικό Σήμα Λειτουργίας & Τροποποίηση τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών.

Μέχρι 31-10-2019 όλα τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 216/2015 όπως τροποποιείται με την 17352/2018. Πατήστε εδώ για την περαιτέρω ενημέρωσή σας.