Νέα Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας

O ΟΑΕΔ ανακοίνωσε την προκήρυξη 2 Δράσεων για την «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων για την δημιουργία Νέων Θέσων Εργασίας» με συνολικό προϋπολογισμό 234 εκατ. ευρώ. Οι Δράσεις στοχεύουν στην ενίσχυση των επιχειρήσεων και την μείωση της ανεργείας. Για να δείτε τις εξειδικευμένες ενημερώσεις της ENERGY FINANCIAL GROUP, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε παρακάτω: