Θετικές αλλαγές στους Αναπτυξιακούς Νόμους – Επικείμενη Προκήρυξη 3ου κύκλου υποβολών Ν. 4399/16

Στο παρόν άρθρο παρατίθενται News Alerts των επικείμενων εξελίξεων που προωθούνται αναφορικά με την υποβολή και διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων στα πλαίσια των Αναπτυξιακών Νόμων 4399/16, 3908/11, 3299/04, ως προς την ενημέρωση του Επενδυτικού Κοινού.

  • Πιο συγκεκριμένα και αναφορικά με τις αλλαγές που επικείνται στο πλαίσιο των ενεργών Επενδυτικών Νόμων, παρακαλούμε όπως μεταβείτε εδώ
  • Πιο συγκεκριμένα και αναφορικά με την επικείμενη Προκήρυξη του καθεστώτος “Γενική Επιχειρηματικότητα” παρακαλούμε όπως μεταβείτε εδώ

Η ομάδα της Energy Financial Group, έχει διαχειριστεί σημαντικό αριθμό ενεργών Επενδυτικών Σχεδίων που έχουν υποβληθεί ή / και υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις των ν.3299/2004, ν.3908/2011 και ν.4399/2016. Συστήνεται η επιμελής παρακολούθηση των συνεχών νομοθετικών αλλαγών και την αναγκαιότητα για άμεση προσαρμογή στην συνεχώς μεταβαλλόμενη κείμενη νομοθεσία με σκοπό την ομαλή ολοκλήρωση των Επενδυτικών Σχεδίων.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των παραπάνω.