ΕΣΠΑ 2014 – 2020: Ενημέρωση του Προγράμματος “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας”

Ως τελική ημερομηνία υποβολών του Προγράμματος “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας – Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” ορίζεται η 31/01/2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας αναφορικά με την εν λόγω τροποποίηση πατήστε εδώ.