ΕΣΠΑ 2014 – 2020: Νέες ημερομηνίες υποβολών του Προγράμματος «Εργαλειοθήκη»

Σας ενημερώνουμε ότι οι ημερομηνίες Υποβολών του Προγράμματος «Εργαλειοθήκη» έχουν αλλάξει κατόπιν της από 05/02/2019 Τροποποίησης

  • Η νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής Υποβολής για το Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας – Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» ορίζεται η 20-02-2019 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας αναφορικά με την εν λόγω τροποποίηση πατήστε εδώ.
  • Η νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής Υποβολής για το Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας – Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» ορίζεται η 27-02-2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 09-05-2019. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας αναφορικά με την τροποποίηση πατήστε εδώ.