ΕΣΠΑ 2014 – 2020: Ενημέρωση του Προγράμματος «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

Ως τελική ημερομηνία υποβολών του Προγράμματος «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας – Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» ορίζεται η 31/01/2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας αναφορικά με την εν λόγω τροποποίηση πατήστε εδώ.