Ανακοίνωση έναρξης υποβολών B’ Κύκλου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/22

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την έναρξη υποβολών επενδυτικών σχεδίων στο B’ Κύκλο Αναπτυξιακού Νόμου 4887/22, στα πλαίσια των καθεστώτων “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” και “ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ”.

Με τον Β’ Κύκλο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου προβλέπονται ενισχύσεις έως 75% ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 3.000.000 €. Το υπόλοιπο μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή και από συνδυασμό των δύο.

Λήξη υποβολών για την “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” την 13 Οκτωβρίου 2023 και για την “ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ” την 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Για να δείτε την Εξειδικευμένη Ενημέρωση της Energy Financial Group για το καθεστώς της “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” πατήστε εδώ.

Για να δείτε την Εξειδικευμένη Ενημέρωση της Energy Financial Group για το καθεστώς των “ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ” πατήστε εδώ.