Ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση

Με τις διατάξεις του νέου σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις Ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση και του οργανωμένους υποδοχείς, επιδιώκονται ο σταδιακός περιορισμός της δόμησης σε περιοχές, για τις οποίες δεν υπάρχει καμιάς μορφής σχεδιασμός και η παροχή κινήτρων για τη συγκέντρωση περιβαλλοντικών οχληρών δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς.

 

Για την εξειδικευμένη ενημέρωση της Energy Financial Group πατήστε ΕΔΩ.