Παράταση υποβολής αιτήσεων για το καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία άμεσα πρόκειται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του ν.4399/2016 έως τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019.

Πατήστε εδώ , για τη σχετική απόφαση.