Παράταση Ισχύος των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) των Τουριστικών Μονάδων

Νέα προθεσμία Κατάταξης Ξενοδοχείων και Camping. Εάν το Πιστοποιητικό Κατάταξης εκδοθεί έως 31.12.2020, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη, ενώ εάν εκδοθεί από 1.1.2021 έως 31.12.2021, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη. Για τα καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη του.

Πατήστε εδώ για την περαιτέρω ενημέρωσή σας.