Νέο Πρόγραμμα: Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων ΜμΕ πληττόμενων απo τον COVID-19

Σύμφωνα με νέα Υπουργική Απόφαση (Αριθ. 37674/2020-ΦΕΚ 1291/Β/10-4-2020), δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19.

Πατήστε εδώ ως προς την ενημέρωσή σας.