Νέες θετικές αλλαγές για τον Αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 & Επενδυτικών Σχεδίων τα οποία έχουν υπαχθεί στους ν.3299/04 & ν.3908/11

Σύμφωνα με το νόμο 4399/2016 που τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα, ψηφίσθηκαν βελτιωτικές αλλαγές αναφορικά με τις διαδικασίες Ελέγχου και Ολοκλήρωσης Επενδυτικών Σχεδίων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Νόμων.

Επιπροσθέτως, με νομοθετική πράξη που προωθεί το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, παρατείνεται η Προθεσμία Ολοκλήρωσης Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 3299/2004 (Α’ 261) και του Ν. 3908/2011 (Α΄ 8).

Πατήστε εδώ για την περαιτέρω ενημέρωσή σας.