Νέα Υπηρεσία λόγω COVID-19: Απομακρυσμένη Πιστοποίηση μέσω Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Μηχανικού

Η Εταιρεία μας σας ενημερώνει αναφορικά με την ηλεκτρονική διαδικασία της Απομακρυσμένης Πιστοποίησης, παρέχοντας το Σύνολο των Υπηρεσιών της (σχετικά με Πιστοποιήσεις και Επιτηρήσεις όλων των Προτύπων της Οικογένειας ISO και λοιπών άλλων Προτύπων π.χ BRC, IFS) απομακρυσμένα, αξιοποιώντας στο έπακρο τον συνδυασμό Οπτικού και απομακρυσμένου Σχεδιαστικού Υλικού.

Πατήστε εδώ για την περαιτέρω ενημέρωσή σας.