Νέα Υπηρεσία: Παροχή Σεμιναρίων Εκπαίδευσης Προσωπικού και χορήγηση Βεβαιώσεων

Η Εταιρεία μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει αναφορικά με την Παροχή Σεμιναρίων Εκπαίδευσης Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων / Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), σε Θέματα Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP), με σκοπό την χορήγηση αντίστοιχων Ατομικών Βεβαιώσεων Παρακολούθησης.

Το παρόν αποτελεί Νομοθετική Απαίτηση.

Πατήστε εδώ για την περαιτέρω ενημέρωσή σας.