Νέες θετικές αλλαγές στις Διατάξεις του ν. 4607/2019 που αφορούν τον Αιγιαλό και τη Ζώνη Παραλίας

Προωθούνται προς δημόσια διαβούλευση βελτιωτικές αλλαγές του νόμου 4607/2019, ο οποίος τροποποίησε σχεδόν όλα τα άρθρα του ν. 2971 / 2001 και ισχύει έως σήμερα, αναφορικά με τις διατάξεις για τον Αιγιαλό και την ζώνη Παραλίας.

Πατήστε εδώ για την περαιτέρω ενημέρωσή σας.