ΝΕΑ Προθεσμία λήξης υποβολών στον Αναπτυξιακό Νόμο

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε την προθεσμία λήξης υποβολών επενδυτικών σχεδίων στο Δ’ Κύκλο Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 , στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων».

Σας ενημερώνουμε ότι η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/16 που εκπνέει την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2020 δεν θα παραταθεί.

Για την εξειδικευμένη ενημέρωση της Energy Financial Group για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» πατήστε εδώ.

Για την εξειδικευμένη ενημέρωση της Energy Financial Group για το καθεστώς «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» πατήστε εδώ.