ΝΕΑ Ενίσχυση Λόγω COVID-19 – Μη Επιστρεπτέα Επιχορήγηση

Η Energy Financial Group με την παρούσα συνοπτική ενημέρωση σας ενημερώνει για τo NEO πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω του COVID-19 και αφορά ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ επιχορήγηση. 

Για την εξειδικευμένη ενημέρωση της Energy Financial Group πατήστε εδώ.

Για την άμεση υποβολή αιτήματος και την ταχεία την ταχεία συμμετοχή σας στη δράση πατήστε στην νέα εξειδικευμένη ιστοσελίδα μας  (οδηγό) GetEspa.gr