Απλοποιούνται οι διαδικασίες σε 12 Προσκλήσεις του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Στις 20/2/2020 ανακοινώθηκαν δώδεκα υπουργικές αποφάσεις για την απλοποίηση των ισάριθμων Προσκλήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Με τις αποφάσεις αυτές υλοποιείται μια πρώτη, σημαντική δέσμη μέτρων για όλες τις προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί έως σήμερα (σε υλοποίηση) με στόχο να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να επισπευθεί η απορρόφηση του Προγράμματος.

Δείτε εδώ συνοπτικά τις σημαντικότερες αλλαγές.